EKONOMICKÉ VÝHODY

RYCHLEJŠÍ PROTOKOLOVÁNÍ

ÚSPORA ČASU ADMINISTRACE AŽ O 80%

Vytváření záznamů HACCP Vám můžete zabrat až o 80% méně času. Díky tlačítku funkce turbo může být vaše práce odvedena jediným kliknutím.

MÉNĚ FORMULÁŘŮ K VYPLNĚNÍ, MÉNĚ ADMINISTRACE

Náš systém podporuje slučování logicky korelovaných obsahů, takže musíte vyplňovat méně formulářů.

LEVNĚJŠÍ PROTOKOLOVÁNÍ

UŠETŘETE ČAS A NÁKLADY NA ADMINISZTRACI

ePoužíváním systému eHACCP uvolníte čas a ušetříte mzdy. Pomocí naší kalkulačky si můžete vypočítat přibližnou měsíční úsporu.

UŽ ŽÁDNÉ TIŠTĚNÍ

VYPOČÍTEJTE KOLIK S NÁMI UŠETŘÍTE!

9,000 Ft

FUNKČNÍ VÝHODY

UDĚLEJTE VÁŠ HCCP SYSTÉM EFEKTIVNĚJŠÍM

SYSTÉM KONTROLUJE:
zda jsou záznamy řádně vyplněny
a posílá upozornění
pokud se objeví otevřený záznam nebo nesrovnalost

SYSTÉM ZOBRAZUJE:
mezní hodnoty
procesní protokol pro zjištěné chyby

JEDNODUCHÝ PŘECHOD

JEDNODUCHÁ OBSLUHA, SROZUMITELNÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Během vývoje programu jsme věnovali zvláštní pozornost zjednodušení uživatelského rozhraní.
Do pozornosti jsme umístili uživatele, kteří mají méně zkušeností s obsluhou počítačových systémů. Vytvořili jsme srozumitelný a snadno zvládnutelný systém.

PŘÍPRAVNÉ SOUHRNNÉ DOKUMENTY HACCP

Pro vaše pohodlí najdete spoustu předem nahraných dokumentů HACCP, které vám umožní vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

PRO BEZPEČNOU SPRÁVU

PROTOKOLOVÁNÍ S FOTOGRAFIEMI

V systému záznamu můžete nastavit pokyn k  pořízení fotografie na kritických kontrolních bodech. Můžete být nastaven pro libovolný bod, ať už je to teplota nebo čistota místnosti. Tímto způsobem můžete zajistit, že procesní krok bude skutečně vykonán a ne pouze zaznamenán ve správě.

FUNKCE VLASTNÍ KONTROLY

Už žádné neúplné záznamy. Díky funkci automatické kontroly, systém varuje a neumožňuje uzavření záznamu.

HODNOCENÍ ZÁZNAMŮ

ZJIŠTĚNÍ CHYB, PODPORA ROZHODOVÁNÍ

Další výhodou digitálního systému oproti papírovému je rychlé vyhodnocení dat. Údaje protokolované v systému eHACCP mohou být vyhledávány a filtrovány. Výkazy pomáhají při přijímání nezbytných a vhodných opatření.

PŘÍSTUPNOST A SDÍLENÍ DAT

Díky online platformě mohou být data získána kdykoliv a odkudkoliv. Výsledky protokolování jsou automaticky odesílané předem určeným osobám prostřednictvím e-mailu.

POHODLÍ

OFFLINE MÓD

APLIKACE

Pomocí aplikace (android) vyvinuté pro systém eHACCP můžete vykonávat kontroly i na mobilním zařízení bez přístupu k internetu. Své záznamy můžete spravovat při využívání výhod komfortu, který poskytuje váš tablet nebo mobil.

USAĎTE SE A RELAXUJTE

UŽ ŽÁDNÉ PAPÍROVÁNÍ

Údaje o kontrolách prováděných v systému eHACCP budou uchovávány a archivovány tak dlouho, jak to zákon požaduje. Proto se nemusíte starat o ukládání a organizaci stále rostoucích archivů.

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZE

ORGANIZOVANÉ ÚDAJE

Můžete své protokolování pohodlně sledovat. Záznamy jsou uloženy systematicky a filtrovatelně. Takže několika kliknutími můžete vaše archivované záznamy zobrazit.